Társszabályozás

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és a MEME együttműködése a Magatartási Kódexben szereplő jogsértések elbírálása tekintetében.

Formanyomtatvány a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületéhez benyújtandó, médiaigazgatásra vonatkozó szabály megsértésére hivatkozó kérelmekhez

Az űrlapon minden mező kitöltése kötelező!

Jogi személy esetén a cég megnevezése, székhelye, cégjegyzékszáma és képviselőjének neve, természetes személy esetén név és lakhely
Irányítószám, város, utca, házszám
Formátum +36-xx-xxx-xxxx
Pl. tartalomra mutató link címe
Kérjük, röviden foglalja össze és indokolja meg panaszát, és adja meg a vélt jogsértéssel kapcsolatos összes releváns adatot, körülményt, és amennyiben rendelkezésére áll, csatolja az azok alapjául szolgáló dokumentációt! (maximum 1000 karakter) Kérelmezőnek a MEME eljárása előtt a Magatartási Kódex 29. §-a szerint meg kell keresnie a tartalmat közzétevő tartalomszolgáltatót, kérelemnek tartalmaznia kell a Magatartási Kódex 30. §. meghatározott adatokat. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a kérelmező befizesse az eljárás díját (2200 Ft), valamint a befizetés megtörténtét igazolja a MEME felé. A díj megfizetésének módja az MKB 10300002 201 470 19-0000 3285 számú bankszámlaszámára történő átutalás.
Mellékletek
Kérjük adja meg az alábbi mellékleteket, vagy küldje el azokat postán.
Mellékletként küldje meg jogi személy panaszos esetén a képviseleti jogosultság igazolását
Mellékletként küldje meg a médiatartalom-szolgáltató előzetes megkeresésének igazolását
Mellékletként küldje meg az eljárási díj befizetésének igazolását
Kérjük, írja le, Ön szerint a Magatartási Kódex mely cikkelyébe ütközik az Ön által kifogásolt megjelenés (maximum 1000 karakter)
A jelen kérelem elküldésével igazolom, hogy a kérelem tárgyával kapcsolatban előzetesen a médiatartalomhoz-szolgáltatóhoz fordultam, azonban a médiatartalom-szolgáltató 8 napos határidőn belül nem válaszolt / a kérelmem elutasította / az abban foglaltaknak mégsem tett eleget. Az ezzel kapcsolatos dokumentációt jelen kérelemhez mellékletként csatoltam. Tudomásul veszem, és a kérelem benyújtásával hozzájárulok ahhoz, hogy a MEME az eljárásban kért, illetve az eljárás indításához megkövetelt személyi adataimat kezelje, tárolja, feldogozza, a MEME Médiatörvény (Mttv.) szerinti társszabályozói tevékenysége és a jelen eljárási szabályok szerint szükséges mértékben, valamint ahhoz is, hogy az Mttv. által előírt adatszolgáltatási kötelezettsége körében ezeket az adatokat a Médiatanácsnak (vagy a Hivatalnak) továbbítsa. Tudomásul veszem, hogy a panasz indításának feltétele az eljárási díj befizetése, amelynek igazolását mellékelem. A Bizottság döntésére irányuló határozott kérelmet terjesztek be. (Kérelmét ajánlott levélpostai küldemény formájában az alábbi címre is megküldheti: Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete, 1121 Budapest, Zugligeti út 6. A borítékon tüntesse fel: “KÉRELEM”.)