Útmutató kérelem benyújtásával kapcsolatban

A MEME Médiatörvény (Mttv.) szerinti társszabályozói tevékenysége keretében a Magatartási Kódex hatálya alá tartozó médiatartalom-szolgáltatók internetes sajtótermékei és lekérhető médiaszolgáltatásai tekintetében jár el kérelemre.

Kérjük, hogy a kérelem benyújtását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át a Magatartási Kódexünket és az abban foglalt eljárásrendet.

A társszabályozás keretében az alábbi tartalmakkal kapcsolatos kérelmeket vizsgáljuk a Magatartási Kódex alapján:

  • Cikkek és képek online formátumban
  • Lekérhető audiovizuális anyagok (VOD)

A MEME a társszabályozás keretében nem foglalkozik az alábbi területekkel:

  • Nyomtatott sajtótermékek
  • Kereskedelmi közleményekkel (reklámokkal) kapcsolatos kérelmek, kivéve a termékmegjelenítést és a szponzorációt. A kereskedelmi közleményekkel kapcsolatos kérelmeket az Önszabályozó Reklámtestület (ÖRT) kezeli. Az ebben a témában benyújtott kérelmét szervezetünk automatikusan továbbítja az ÖRT felé.
  • Szerződéses kötelezettségekből eredő bármilyen jogviták. Ezekkel az ügyekkel a bíróságok foglalkoznak.
  • Internetes sajtótermékekhez fűzött, kommentek, blogbejegyzések, fórumok tartalma.
  • Előfizetéses terjesztéssel kapcsolatos, vagy műszaki jellegű panaszok.

A kérelemét a formanyomtatvány kitöltésével az alábbi email címem nyújthatja be: titkar@memeinfo.hu

(Kérelmét ajánlott levélpostai küldemény formájában az alábbi címre is megküldheti: Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete, 1121 Budapest, Zugligeti út 41. A borítékon tüntesse fel: “KÉRELEM”.)

A kérelem benyújtása esetén a formanyomtatványon minden esetben jelölje meg a sérelmezett médiatartalom elérhjetőségét. Amennyiben a kérelem elbírálásával kapcsolatosan egyéb dokumentumokkal is rendelkezik, kérjük, csatolja a kérelemhez vagy postai úton küldje meg számunkra azokat. A kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatványon szükséges a kifogásolt megjelenéssel kapcsolatos közérdeksérelem rövid összefoglalása és indokolása, illetve annak megjelölése, hogy a kifogásolt tartalom Ön szerint a Magatartási Kódex mely cikkelyébe ütközik.

Felhívjuk a figyelmét, hogy kérelmező a kérelem benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a MEME az eljárásban kért, illetve az eljárás indításához megkövetelt személyi adatait kezelje, tárolja, feldogozza a médiatörvény szerinti társszabályozói tevékenysége és a jelen eljárási szabályok szerint szükséges mértékben. Hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy a Médiatörvény által előírt adatszolgáltatási kötelezettsége körében a MEME ezeket az adatokat a Médiatanácsnak (vagy a Hivatalnak) továbbítsa.